iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212

Značka: 4/4/2019 Zveřejněno od: 4.4.2019 10:12:30 Zveřejnit do: 31.12.2022 10:12:30 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Obec Babice nad Svitavou Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Babice nad Svitavou

Vyvěšeno od: 4.4.2019
Má být vyvěšeno do: 6.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.4.2019 10:12:30
Do: 31.12.2022 10:12:30

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.